Medarbetare/ Samarbetspartners


Ulrika Lundgren


ca 10 års erfarenhet av miljöutbildning och ledningsseminarier åt små och stora företag, arbetar åt Göteborgs Universitet som miljösamordnare, bland annat med miljöledningssystemen vid Tjärnö Marinbiologiska laboratorium och vid universitetets naturvetenskapliga fakultet.


Telefon: 0703-52 01 58, e-post: marullika@hotmail.com


Susanne Antonsson


har en miljövetenskaplig utbildning med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa, har hållit utbildningar i Svenska Kyrkans miljödiplomering, framförallt inom Göteborgs Stift. Susanne erhöll Sotenäs Kommuns första miljödiplom 1997.


Susanne arbetar numera endast i begränsad omfattning för WK Konsult. Susanne är nu heltidsanställd av CP Scanrotor, bland annat med ansvar för CP Scanrotors miljö- och kvalitetssystem.
Nätverk av samarbetspartners som WKK samarverkar med:Carl-Otto Nevén


Nevén Miljökonsult arbetar bl.a med LCA och miljövarudeklarationer samt utvecklar och säljer EPS-Design System. Har tidigare arbetat med LCA inom Volvo Personvagnar. Är svensk expert i ISO/TC 207/SC 3 Environmental Labelling och SC 5 Life Cycle Assessment.


Richard Almgren


Green Business AB. Konsult i miljöledning, miljörevision och tillämpning av miljölagstiftning. Gästlärare på Linköpings universitet. Certifieringsrevisor. Författare till böckerna ISO 14001 för små och medelstora företag och Miljörevision (båda med Torbjörn Brorson). Tidigare verksam bl a som miljöchef på Tetra Pak Sverige och Industriförbundet. Svensk expert i arbetet med ISO 14000-serien (ISO/TC 207/SC1 och SC2). Webbsida: www.greenbusiness.se


Ingela Skärström


Engagera. Driver Kompetensutveckling i FyrBoDal, certifierad för IDI, samt diplomerad strategisk kompetensutvecklare. Arbetar med utveckling av organisationer och grupper.


Gerhard Persson Konsult HB


Många års erfarenhet som kvalitetschef i Sandvik AB. Eget konsultföretag sedan många år. Har skrivit och översatt flera böcker om kvalitet. Svensk expert inom ISO/TC 176 Quality Management. Certifieringsrevisor åt SFK Certifiering. Har varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, för European Quality Award och European Quality Prize.


Lena Seger


Chemilex AB. Expert på revison av ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Styrelseledamot i MIS (Föreningen Miljörevisorer i Sverige). Tidigare miljörevisor, koncernrevisor, inom Astra-koncernen.


Lennart Nidelius


Nideco. Bakgrund som skyddsingenjör. Konsult inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.