Om Företaget.Bildades 1991 av Willy Karlsson. Verkar främst i Västsverige, men tar uppdrag över hela landet och samverkar även i internationella nätverk.

Företaget drivs av Willy Karlsson, tillsammans med projektanställda konsulter för olika uppdrag.

För att alltid kunna hålla hög kompetens i de uppdrag vi åtar oss så har vi ett nätverk med samarbetspartners inom olika omrården som vi samverkar med.Vem är Willy Karlsson?Har arbetat med kvalitet och miljö sedan 1992. Arbetade 1996-2005 vid Högskolan Väst, med distanskurser i miljöledning och miljörevision, samt ett miljövetenskapligt program med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa.

Har sedan 1994 deltagit i arbetet med utveckling av standarderna i ISO 14000 serien, såväl nationellt som internationellt. Är utsedd av ISO/TC207 Enviromental Management att vara "liason officer" med ISO/TC 176 Quality Management för att harmonisera begreppsapparaten mellan ISO 14000- och ISO 9000-serierna.


Willy deltar från och med 2005 även i sarbetet med ISO 9000- och ISO 10000-serierna för kvalitet, samt SIS kommitté för Social Responsibility.

Har varit kvalitetschef i ett medicintekniskt företag (Bohus Bio Tech AB) och har mångårig erfarenhet av kvalitetsutbildning.

Har en naturvetenskaplig grundutbildning inom biologi, ekologi, kemi, marin geologi och oceanografi samt matematik och statistik.